Tạp chí Khoa học huyền bí, Tử Vi

Lá số và cuộc đời của nữ danh ca Thái Thanh

Tôi gọi Thái Thanh bằng chị. Thời báo Sài Gòn năm 72, tôi có cơ duyên được Tạp chí KHHB cử gặp chị Thái Thanh để viết bài luận giải lá số, với bút danh Thiên Cơ. Giải phóng ập đến, bao nhiêu tài liệu quý đều mất. May mắn làm sao nay được một người bạn còn lưu giữ tờ báo đó gởi lại cho tôi bài viết này. Xin chia sẻ đôi chút với quý bạn đọc của Tạp chí Tử Vi.