Phong thủy, Tử Vi, Văn hóa - Tín ngưỡng

Ngày Đông chí và ý nghĩa ngày này?

“Đông” có nghĩa là mùa đông. Chữ “chí” trong cụm từ “Đông chí” có nghĩa là đỉnh điểm. Nhưng đỉnh điểm, cực điểm không phải là lạnh đến cực điểm mà là chỉ vị trí Trái đất xoay quanh Mặt trời – thời gian ban đêm dài nhất ở bán cầu Bắc, và ngược lại, ngắn nhất ở bán cầu Nam.